Mizaç Testine Hoş Geldiniz!

Haydi Kendini Keşfet!

Mizaç Nedir?

Mizaç doğuştan gelen hayat boyu değişmeyen karakter ve kişiliğimizin yapısal zeminini oluşturan özelliklerimizdir.

Mizaç, doğuştan gelen, hayat boyu değişmeyen davranışlarımızın altında yatan psikolojik yapı taşımızdır. Mizaç, varoluşsal arayışlarımızı, etrafımızda olup bitenleri algılama şeklimizi, davranışlarımızın altında yatan motivasyonlarımızı belirleyen yapısal bir çekirdektir.

Kişilerin yaşamdaki temel ihtiyaç, beklenti ve bakış açılarını belirler. Buradan hareketle mizacı, bireylerin nesilden nesle aktarılan özellikler ve bedenine ait özelliklerin (cinsiyet, saç-göz rengi v.b.) genetik kodunu barındıran DNA’ya benzetebiliriz.

Nasıl ki DNA kişinin bedensel özellikleri de dahil vücuduyla ilgili tüm bilgiyi içeriyorsa, psikolojik DNA kabul edilebilecek mizaç da kişinin sergilemeye eğilimli olduğu tüm davranışsal, duygusal ve bilişsel özellikleri içerir.

Mizacı Bilmek Ne İşe Yarar ?

Mizacımız hakkında bilgi sahibi olmak güçlü ve desteklenmesi gereken riskli yönlerimiz, stres ve rahat durumlarında davranış şeklimiz hakkında bireysel farkındalık sağlar.

Ayrıca mizaç tiplerini bilmek ayrıca insanların bireysel farklılıkları ile ilgili farkındalığımızı artırır.Böylece insanların mizaçları üzerinden hayatı nasıl algıladıkları, temel varoluşsal motivasyonları, davranışlarına yön veren motivasyonlarını anlamamıza yardımcı olur.

Mizaç Beni Ne Kadar Tanımlayabilir?

Doğuştan gelen mizaç yapımız, “eylem, duygu ve düşüncelerimiz” üzerinde son derece etkilidir.Karakter ve kişiliğimizin alt yapısıdır, zeminidir.Öyle ki, mizaç, hayatı nasıl algıladığımızı, olay ve durumları nasıl yorumladığımızı, karar ve yönelimlerimizi, davranış motivasyonlarımızı belirleyen en temel yapı taşıdır.

DOKUZ TİP MİZAÇ MODELİ NEDİR?

Dokuz Tip Mizaç Modeli, “kendini tanıma” kavramından yola çıkan ve insanın kendisini, olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile tanımasında rehberlik eden “bilimsel ve özgün” bir mizaç modelidir. Dokuz Tip Mizaç Modeli insanı “bireysel farklılıklar” üzerinden ele alan, bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren; bireyin eylemsel, duygusal ve bilişsel davranış özelliklerini “mizaç” kavramını merkeze alarak yorumlayabilen bir modeldir

Dokuz Tip Mizaç Modeli insanı “bireysel farklılıklar” üzerinden ele alan, bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren; bireyin eylemsel, duygusal ve bilişsel davranış özelliklerini “mizaç” kavramını merkeze alarak yorumlayabilen bir modeldir

Dokuz Tip Mizaç Modeli; her bireyin doğuştan gelen potansiyellerini, dengelenmesi gereken özelliklerini, rahat veya stres durumlarında davranışlarında meydana gelen değişiklikleri, mizacından köken alan doğal kişilik özellikleri ile kişinin sonradan edindiği sentetik kişilik özelliklerini kapsamlı, tutarlı ve bütüncül bir biçimde açıklamaktadır.

Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne göre her insan, dokuz farklı tipten baskın olan bir ana mizaç tipi ile dünyaya gelir. Dokuz mizaç tipinin her biri, kendisine göre bir arayış, yönelim ve motivasyona sahiptir. Doğuştan gelen mizaç yapımız, “eylem, duygu ve düşüncelerimiz” üzerinde oldukça etkilidir. Öyle ki mizaç, hayatı nasıl algıladığımızı, olay ve durumları nasıl yorumladığımızı, iletişim kurma biçimlerimizi, karar ve yönelimlerimizi, çalışma motivasyonlarımızı ve tüm sosyal ilişkilerimizin dinamiğini belirleyen en temel etkendir. Dokuz Tip Mizaç Modeli, insanı, olumlu potansiyelleri, olumsuzluğa açık riskli özellikleri, stresli olduğunda ve kendisini rahat hissettiği durumlarda değişen davranış özellikleri ile birlikte; tutarlı, bütüncül ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirir.

DTM-1

Kusursuzlğu Arayan Mizaç Tipi

DTM-2

Duyguları Hissetmeyi Arayan Mizaç Tipi

DTM-3

Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan Mizaç Tipi

DTM-4

Duyguların Anlamını Arayan Mizaç Tipi

DTM-5

Bilginin Anlamına Ulaşmayı Arayan Mizaç Tipi

DTM-6

Entelektüel Dinginlik Arayan Mizaç Tipi

DTM-7

Keşfetmenin Hazzını Arayan Mizaç Tipi

DTM-8

Mutlak Güç Arayan Mizaç Tipi

DTM-9

Duyumsal Hareketsel Konfor Arayan Mizaç TipiMizaç Tipi Belirleme Testlerimiz

Okul Öncesi Testi
4-7 Yaş arası bireylere uygulanan mizaç testi.
Çocuk Testi
7-11 Yaş arası çocuk bireylere uygulanan mizaç testi.
Genç Testi
11-18 Yaş arası bireylere uygulanan mizaç testi.
Yetişkin Testi
18 Yaş ve üzeri bireylere uygulanan mizaç testi.

Biz; Evrensel Medeniyet birikiminin ürettiği köklerden ilham alan, kendini ve ötekini daha fazla tanımak ve anlamak isteyen her bir bireye; eğitsel, mesleki, psikolojik ve sosyal gelişim alanlarında profesyonel destek sağlayan, bütüncül ve özgün bir modele sahip bir ekibiz. İnsanı geniş bir perspektifte değerlendirip anlama ve psikolojik destek sunma imkanı veren, onun eğitimsel, pedagojik, psikolojik ve psikiyatrik yardım ihtiyaçlarını bütüncül bir biçimde karşılayabilen Mizmer, Türkiye’de ve Dünya’da alanında bir ilktir.


 Mizmer
 Mizmer Bilgi Teknolojileri
 Dokuz Tip Mizaç Modeli Derneği
 Bireysel Danışmanlık

Mizaç Testi Artık Cepte!

Mizaç tipi belirleme testimizi telefonunuza indirirerek her zaman, her yerde erişim sağlayabilir ve testimizi çözebilirsiniz.