ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1- TARAFLAR

 İş bu Üyelik Sözleşmesi  “Merkez Mah. Halaskargazi Cad. No:165/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren DTM BİREYSEL EĞİTİM  DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI TİC. LTD. ŞTİ. (“DTM”) ile “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak www.mizactestleri.com alan adlı internet sitesini kullanan ve(ya) alışveriş yapan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.

 İşbu sözleşmede, “DTM” ve “Üye” veya “Kullanıcı”, tek başlarına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 TANIMLAR

 ÜYE  : Kişisel bilgilerini vermek suretiyle www.mizactestleri.com sitesine kayıt olan,  iş bu sözleşme uyarınca hak ve yükümlülükleri bulunan kullanıcıları ifade eder.

 ZİYARETÇİ  : Üye olmayan, www.mizactestleri.com sitesinden sınırlı biçimde yararlanan ve iş bu sözleşme hükümleri uyarınca hareket etmeyi taahhüt eden kişiyi ifade eder.

 KULLANICI   : Üye ve ziyaretçileri içerir.

 DTM :  www.mizactestleri.com adlı internet sitesinin tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi olan “Merkez Mah. Halaskargazi Cad. No:165/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL” adresinde mukim DTM BİREYSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI TİC. LTD. ŞTİ.’ni ifade eder.

 SİTE   : DTM şirketinin tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi olduğu www.mizactestleri.com adlı internet sitesini ifade eder.

 SÖZLEŞME :  DTM ile Üye arasında elektronik ortamda anında kurulan, kullanım koşullarını, tarafların sorumluluklarını, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen işbu Üyelik sözleşmesini ifade eder.

 ÜYELİK FORMU : DTM tarafından Üyelik kaydı oluşturulması için, Site Üye giriş/kayıt sayfasında talep edilen ve Site’ye kayıt olmak isteyen kişinin doldurması gereken bilgiler bütünüdür.

 İÇERİK: Site üzerinden yayınlanan ve Üye’ler tarafından görüntülenen tüm metinler, logolar, duyurular, grafikler, fotoğraflar, haberler, makaleler, şekiller, sunumlar, üyelik bilgileri ve formları, mizaç analiz raporları vb. sair tüm materyalleri ifade eder.

  2-   SÖZLEŞMENİN KONUSU

 İş bu Sözleşme ile KULLANICI’nın SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarını belirlemekte ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kayıt altına alınmaktadır.

 3-   HİZMETİN TANIMI

 DTM, www.mizactestleri.com internet sitesi ile birlikte Dokuz Tip Mizaç Modelinin temel kavramları ile her bir mizaç tipine ilişkin özellikleri tanıtmayı ve siteye üye olan gerçek kişilere, ücret mukabilinde farklı yaş gruplarındaki kişiler için hazırlanmış Mizaç Testleri doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak Mizaç Analiz Raporlarını sunmayı amaçlamaktadır.

 4-   ÜYELİK

 

 1. www.mizactestleri.comsitesine üye olabilmek için, üye kayıt formunun eksiksiz doldurulması ve işbu sözleşmenin okunduğu, içeriğin tamamen anlaşıldığı ve sözleşmede yer alan hususların onaylandığı anlamına gelen kutucuk işaretlenerek üye kayıt formuna girilen veriler, ilgili butona basılarak onay için DTM’ye gönderilir.

 2. Yapılan üyelik başvurusu üzerine DTM, üye kayıt formunda belirtilen e-posta adresine teyit amaçlı aktivasyon linki gönderir. Aktivasyon linkine tıklanması suretiyle üyelik aktif hale gelecek ve üyelik işlemleri son bulacaktır.

 3. Üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcı kendi belirleyeceği bir "Şifre"ye sahip olur. "Şifre" üyeye özeldir, yalnız ilgili kullanıcı tarafından bilinir ve devredilemez. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. "Şifre" seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. DTM şifre güvenliğinden sorumlu tutulamaz. Sitede üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmek için "Şifre" girmek zorunludur.

 4. Siteye yalnızca gerçek kişiler üye olabilmekte olup, tüzel kişi vb. nitelikteki kuruluşlar Site’ye Üye olamazlar. Her nasılsa, Site’ye üyeliği gerçekleştirilen tüzel kişilerin veya benzerlerinin tespit edilmesi halinde, ilgililerin üyelikleri iptal edilir.

 5. İş bu Sözleşme hükümlerinden birini veya bir kaçını daha önce ihlal etmiş olması nedeniyle üyeliği iptal edilmiş kişilerin, herhangi bir şekilde tekrar üye olduğunun tespit edilmesi halinde, DTM ilgilinin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

 

5-   KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. 4. Maddede belirtilen suretle Üyelik kaydı gerçekleşen ve aktif hale gelen Üyeler daha sonra Mizaç Testi Yapabilmek için Mizaç Testi seçeneklerinden birini veya bir kaçını seçip ödeme yaparak Mizaç Testini yapabilir ve ardından mizaç analiz raporlarını yine site üzerinden okuyabilir ya da bilgisayarlarına indirebilir.

 2. Üye,  siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı halinde DTM’nin uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Kullanıcı, Site’ye üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin (sisteme erişim için kendilerine verilen veya kullanımlarına sunulan her türlü teknolojik mekanizma ve araçların) güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu; üçüncü kişilerin eline geçmesinin (hacklenme vs.) ve onlar tarafından kullanılmasının önlenmesi vb. için gereken önlemleri almayı; kendilerine ait şifreleri başkaları ile paylaşmamayı; aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını; üye, hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerin başkalarının eline geçtiğini öğrendiği takdirde durumu derhal DTM’ye bildirmeyi; üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının vb. üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden DTM’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Her nasılsa DTM’nin ilgili nedenlere üçüncü kişilere tazminat vb. nitelikte bir ödeme yapması halinde DTM, ödediği bedeli ferileriyle beraber ilgili üyeden rücu hakkına sahiptir.

 4. Kullanıcı, site üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcıların yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul ve taahhüt eder.

 5. Kullanıcı siteyi kullanırken, Türkiye Cumhuriyet yasal mevzuat hükümlerine, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalarına, elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş ve edilecek mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. DTM’nin ilgili ihlaller nedeniyle talep, dava, şikayet ve rücu hakları saklıdır.

 1. Üye, Site’de yer alan herhangi bir bölümde kendisi tarafından kullanılan ve/veya sağlanan her türlü bilgi, beyan, belge ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu, hiç kimsenin haklarının ihlalini teşkil edecek bir bilgi, belge ve/veya içeriği bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda, Üye’nin Site’de yer alan herhangi bir bölümde, Üye kendisi tarafından kullanılan ve/veya sağlanan her türlü yanlış veya eksik bilgi, beyan, belge ve içeriğin işbu Sözleşme uyarınca Üyelik Koşulları’na aykırılık teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 2. www.mizactestleri.com sitesinin yazılım, tasarım ve içeriği DTM’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin marka hakkı, telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunların koruması kapsamındadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Üye, site içindeki bilgileri, kodları, şifreleri, isimleri, video ve görselleri kopyalayarak başka bir ürün veya hizmet için kullanmayacağını, başka bir sanal veya fiziksel ortamda yayınlanmayacağını, bastırmayacağını ve çoğaltarak dağıtımını yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.  DTM, bu durumun tespit edilmesi durumunda, üyenin üyeliğini sonlandırmayı ve haklarını hukuksal çerçevede tazmin edilmesi yoluna gitmeyi her daim saklı tutar.

 1. Üye, sitede kullanımına sunulan Mizaç Testleri ve Mizaç Analiz Raporları ile ilgili yazılımlara ait girdileri ve çıktıları, yazılım veya donanımın işlevselliğini ya da gerçekleştirdiği işlemleri, tespit etmeye veya bunlardan sonuç çıkarmaya çalışmayacağını; kaynak kodunu oluşturmayacağını (disassemble); “ters mühendislik” (reverse engineer) işlemleri yapmayacağını; “tersine derleme” (reverse compile) işlemleri yapmayacağını veya bunları analiz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 2. Sitenin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

 1. DTM’nin elinde olmayan nedenlerle data hatlarındaki sorunlar ve teknik problemler, sistemdeki verilerin imha edilmesi, çalınması, silinmesi vb. şekilde zayi olması durumunda, virüs/casus yazılım/kötü niyetli yazılım vb. zararlı materyallerin bulaşması, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi, kullanılması vb. durumlarda ve Site’ye ilişkin gerekli güncellemelerin yapılması ve Site’nin gerekli görülen bakımlarının yapılmasından kaynaklanan durumlarda, Site’den faydalanma sistemsel kesintilere uğrayabilir, iletişim hataları meydana gelebilir ve işlem, iletişim vb. gecikmeye uğrayabilir. Anılan durumlardan dolayı Üye’nin yaşayacağı iletişim bozukluğu, iletişim hatası, işlemlerin ve iletişimin gecikmesi ve bunun dolaylı olarak doğabilecek sonuç ve zararlarından ve meydana gelebilecek tüm diğer sorunlardan Üye, DTM' nin sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.

 2. Site içeriği pozitif psikoloji ilkelerine uygun olarak fiziksel, ruhsal ve mental sağlığı yerinde olan kişilere uygun olarak tasarlanmıştır. Üyeler, siteye üye olurken psikolojik olarak sağlıklı olduklarını kabul etmiş sayılır.  Düzenlenecek Mizaç Analiz Raporlarındaki öneriler kesinlikle iyileştirme ve tedavi amaçlı değildir ve Mizaç Testini yapan kişiye özgü düzenlenmiştir.

 3. DTM, Site’de yer alan Üyelik bilgilerini, Mizaç Testi sonuçlarını, bilimsel araştırmalarda kullanmak amacıyla veya kendi hizmetleri ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye, Site’ye eklediği ve açıkça kullanılmasını yasaklamadığı her türlü bilginin bilimsel araştırmalar amacıyla kullanımı ve sergilenmesi hakkını sürekli bir biçimde DTM’ye vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Site’ye eklediği her türlü bilginin kullanılmasına e-posta ya da posta aracılığıyla göndereceği yazılı bir beyanla son verebilir.

 4. Site ve DTM'nin sağlamış olduğu hizmetler, Site’nin ruhuna ve kanuna uygun şekilde kullanıcıların kendileri tarafından şahsi olarak kullanılması için tasarlanmış olup, örgütler, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ürün tanıtımı, pazarlama, reklam vb. ticari veya başkaca bir amaca yönelik kullanılamaz. DTM tarafından böyle durumların tespit edilmesi halinde ilgilinin üyeliğine son verilecek olup, DTM’nin sözleşme ve mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm dava, şikayet, tedbir, tazminat ve rücu hakları saklıdır.

 5. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. DTM bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu değildir. Ayrıca; ilgili ihlal nedeniyle, olayın adli ve idari mercilere intikal ettirilmesi halinde, DTM’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Üye, böyle bir durumda DTM’nin, iş bu Sözleşme’yi süresiz ve tek taraflı olarak derhal feshetme, Üye’nin siteye erişimini derhal durdurma, Üyeliğin iptal edilmesi ve sınırlandırılması hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Üyenin iş bu sözleşme maddelerini, uluslararası veya milli mevzuat hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle DTM’nin doğrudan zarara uğraması halinde üye, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm faiz ve ferileri ile birlikte DTM’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. İş bu Sözleşme uyarınca Üye olmak isteyen kişinin, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde yer alan koşullara sahip olması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmadığı veya gerekli koşulların sona erdiği hallerin tespit edilmesinde halinde Üyelik sıfatına hak kazanılamaz. Üyelik kaydı oluştuktan sonra işbu koşulları taşınmadığının tespit edilmesi halinde ilgilinin üyeliği iptal edilir. DTM' nin  işbu Sözleşme’yi ve ayrıca Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’ni tek taraflı derhal fesih hakkı bulunur. İlgililerin Mizaç Testi hizmeti karşılığında ödemiş oldukları ücret iade edilmez.

 

6- DTM´NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. DTM, Site’ye üye olmak isteyen kişilerin Üyelik başvuruları için Site giriş/kayıt sayfasında yer alan bir formu doldurmalarını talep eder. Üyelik başvurusunda bulunan kişiye ait tüm bilgilerin tam ve doğru olarak DTM’ye verilmesi ve işbu Sözleşme’nin tamamının okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelen onay kutucuğunun işaretlenerek Site’de belirtilen diğer uyarı ve yönlendirmelerin kabul edilmesinden sonra, DTM Üyelik başvurusunu işleme almakla ve kişiye aktivasyon e-maili göndermekle yükümlüdür.

Aktivasyon mailindeki linke tıklanılıp üyeliğin aktif hale gelmesinden sonra DTM, Üyelik haklarından kullandırmaya başlayarak, tam ve eksiksiz doldurulan Üyelik bilgilerinden faydalanarak oluşturulacak Üye’nin şahsi hesabına ve Site’ye erişimini sağlamakla yükümlüdür.

 1. DTM, gerekli gördüğünde üyelik gerektirmeyen hizmet ve servislerini, üyelik gerektiren duruma dönüştürülebilir, ilave hizmet ve servisler açabilir, bazı hizmet ve servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretsiz olanları ücretli hale dönüştürebilir, hizmetler için belirlenen ücretlerde indirim yapabilir, fiyat artırımında bulunabilir, promosyon düzenleyebilir, sitede sunulan hizmetlerin ismini, içeriğini değiştirebilir.

Ayrıca DTM, bakım, onarım veya güvenlik sebepleriyle sitenin yayınını belirli bir süreyle erteleyebilir veya tamamen sonlandırabilir. Bunun için, üyelerini bilgilendirme sorumluluğunu taşımakla birlikte, üyelerine herhangi bir tazmin ödemekle yükümlü değildir.

 1. DTM’nin her zaman tek taraflı olarak ve gerektiğinde üyenin üyeliğini sonlandırma, üyeliği askıya alma, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı saklıdır. Üye, iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, DTM’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

 2. DTM, internet gibi açık şebekelerdeki veri naklinde, verilerin korunmasını mevzuata uygun şekilde ve teknik gelişmelere göre kapsamlı tarzda koruma sağlayacağını ve bunun için ilgili tedbirleri alacağını beyan etmekle birlikte, bilişim sistemlerinin doğası gereği oluşan veri nakli ve korunmasındaki çeşitli riskler nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. Üye açıkça işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler kapsamında bilgilendirildiğini ve kendisinin de internete sunduğu bilgilerin güvenliği için bizzat önlem alması gerektiğinin bilincinde olduğunu, sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Üye,  DTM tarafından bilimsel araştırmalara dayanılarak psikolojik ölçütlere göre hazırlanmış bir veya bir kaç mizaç testini, elektronik ortamda ödeme yaparak doldurur. DTM tarafından bu testin değerlendirilmesi sonucu, testi cevaplayan Üye’nin mizaç tipi belirlenir ve Üye ile işbu mizaç tipi ve mizaç tipine ait mizaç analiz raporu paylaşılır.

 4. DTM, Mizaç Testi sonunda Üye' nin okuyacağı Mizaç Analiz Raporlarında yapılan değerlendirmeler, öneriler ve bu raporun içeriğindeki tüm bilgilerin doğru olduğu konusunda taahhütlerde bulunmamakta olup, hiçbir şekilde bu bilgilerin doğruluğu konusunda garanti vermemektedir. Üye, bu veya buna benzer nedenlerden dolayı DTM' yi sorumlu tutamayacağını ve mizaç testi / testleri için yapmış olduğu ödemenin iadesini isteyemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. DTM, Mizaç Testlerini Çözme ve Mizaç Analiz Raporlarını Okuma hizmeti için tahsil edilen ücret karşılığında fatura düzenlemekle yükümlüdür. Üye, DTM’ ye fatura bilgileri ve adresini doğru, tam ve eksiksiz bir şekilde bildirmekle yükümlü olup, bu bilgilerin yanlış veya eksik bildirilmesi halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Fatura bilgileri ve adresini giren Üye’ye faturalar posta yoluyla gönderilecektir. DTM’ye fatura bilgilerini yanlış, gerçek dışı ya da eksik bildiren Üye, faturanın kendisine ulaşmamasından DTM’ yisorumlu tutamaz.

 6. Üye, işbu Sözleşme uyarınca düzenlenmekte ve belirtilmekte olan hizmetlerden herhangi bir sebeple faydalanamaması durumunda DTM ile [email protected] ya da (0212) 230 89 59 nolu telefon aracılığıyla iletişime geçerek sözlü ya da yazılı şekilde ilgili duruma ilişkin sorununu DTM’ ye aktarmalıdır. Bahse konu Üye/ Üyeler tarafından bildirilmeyen ve paylaşılmayan sorunlarla ilgili DTM' nin sorumluluğu yoktur ve oluşabilecek zararlardan DTM sorumlu tutulamaz.

 

7- GİZLİLİK

 1. DTM, sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güvenliğine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgileri toplayabilir.

 2. Site içinde tüm üyelik ve ödeme işlemleri sırasında verilen bilgiler 128 bit SSL güvenlik alanı içinde aktarılır. SSL, Secure Sockets Layerkelimelerinin kısaltması olan  uluslararası bir güvenlik standardıdır. Bankalar, e-ticaret siteleri ve ödeme işlemi yapılan bütün İnternet sitelerinde özel-mali bilgilerin güvenli aktarımını sağlamak için kullanılır.

 3. DTM, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine standart ürün teslim, bilgilendirme ve kampanya mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

8-   SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Üye,  DTM 'nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Üye profillerini, Üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir 3. şahıs/şahıslara devredemez; Üyelik Üye’nin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz, bu amaca hizmet edecek faaliyetler ve işlemlerde bulunulamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı DTM doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur ve DTM doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

9-   SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

DTM, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir, maddeler ekleyebilir, ek protokoller ya da sözleşmeler yapabilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, duyuruldukları/ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aksi DTM tarafından açıkça belirtilmedikçe aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Üye, üyelik sözleşmesine ve değiştirilen veya eklenen kurallara bir (1) haftalık bir süre içinde yazılı olarak posta veya e-posta aracılığıyla itiraz etme imkânına sahiptir. DTM tarafından, Üyeler tarafından yazılı olarak yapılmayan itirazlar, dikkate alınmaz. Üye, ilgili itirazını yazılı olarak yapmaması durumunda her ne koşulda olursa olsun,  DTM e karşı hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  Eğer Üye değişikliğe bu süre içerisinde yazılı olarak itiraz etmezse veya bu değişiklikleri yazılı olarak itiraz etmeksizin benimseyerek Site’yi kullanmaya devam ederse değişiklikler, her Üye için sitede yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olur ve Üye değişikliklere itiraz etmeden DTM’ nin hizmetlerini kullanmaya devam ederse, değişiklikleri kabul ettiği varsayılır.

10- BÖLÜNEBİLİRLİK VE BAĞIMSIZLIK

İşbu Sözleşme’de alan herhangi bir hüküm ve şarta ilişkin metinlerde hukuken etkisizlik, geçersizlik, iptal edilebilirlik, bağlamazlık, yasaya veya resmi makamların talimatlarına herhangi bir şekilde aykırılık, geçersizlik, icra edilemezlik hali teşkil etmesi durumunda diğer hükümlerin ve işbu Sözleşme’nin ve ekinin bağlayıcılığını etkilenmeyecek olup, işbu Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli kalmaya devam edecektir.

İşbu Maddede belirtilen hususlar nedeniyle geçersiz ya da eksik hale gelen ilgili hüküm yerine  DTM' nin ve Site’nin amaçlarına en yakın olan başka bir hüküm konur ya da geçersiz hale gelen hükmün doğurduğu eksiklik tamamlanır.

11- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme DTM ile Üye arasında süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflardan herhangi birinin Üyeliği sonlandırma ya da Üyeliğin iptali talebi ile ilgili eylemleri gerçekleştirmesi ile sona ermektedir. Üyeliğin herhangi bir şekilde DTM ya da Üye tarafından sona erdirilmesi durumunda Üye’nin işbu Sözleşme hükümleri gereğince Site’nin gizliliği, içeriği, güvenliği ve diğer Üyelerin güvenliği ve gizliliğine vb. ilişkin yükümlülükleri devam etmekte olup, Üye iş bu yükümlülüklerin devam ettiğinin bilgisi dahilinde olduğunu ve herhangi bir ihlal durumunda DTM’ nin yasal haklarının saklı tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

12- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya DTM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. DTM, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Üye’nin üyeliğini iptal etmesi halinde, iş bu Üyelik Sözleşmesi fesih olunur ve 48 saat içerisinde Üye’nin üyelik kaydı Site üzerinden silinir. Ancak, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında, üyeliği sona erdiği halde kişilik haklarının korunması ve gizlilikten doğan yükümlülükleri aynen devam eder.

13- MÜCBİR SEBEPLER

Deprem, yangın, salgın hastalıklar, su yokluğu, su baskını, yazılım ve altyapı hataları, internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, grev ve lokavt, savaş, iç savaş, terör vb. şeklinde sınırlı olmamak kaydıyla DTM’ nin gerekli özeni göstermesine rağmen makul kontrolü dışında hukuken mücbir sebep sayılan tüm umulmadık durumlarda ve DTM’den kaynaklanmayan tüm teknik ve altyapısal sorunlarda,  DTM işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebepler,  DTM için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüte düşürmeyecek veya bu durumlar için  DTM 'den herhangi bir tazminat talep hakkı olmayacaktır.

DTM tarafından Sözleşme ile belirlenen edimlerinin yerine getirilmesinin yukarıda belirtilen ve benzeri durumlarda imkansızlaştığı hallerde, DTM, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren makul bir süre içerisinde Üye’ye Site aracılığıyla bildirecektir.

14- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:

İşbu sözleşme hüküm ve maddelerinin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde …………. Mahkemeleri ile ……………İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

15- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, kullanıcının kayıt formunu doldurması ve ilgili butona basarak onaylamasından itibaren yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar geçerli olacaktır.

                           DTM                                                                                           ÜYE

DTM BİREYSEL EĞİTİM DANIŞMANLIK

   İNSAN KAYNAKLARI TİC. LTD. ŞTİ.                                                  Üyenin Adı Soyadı